1 Δεκ 2010

Γ' & Δ' τάξη: Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης

Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, οι μαθητές της Γ' και Δ' τάξης χωρίστηκαν σε 4 ομάδες:
  1. Το κρασί
  2. Το νερό
  3. Το γάλα
  4. Η ανακύκλωση
Βρήκαμε πολλές πληροφορίες για κάθε θεματική ενότητα κα κατασκευάσαμε τα δικά μας κουκλοθέατρα για να δώσουμε μια μικρή παράσταση στη συνέχεια του προγράμματος.