Σύλλογος Διδασκόντων 2015-16

  • Ιωαννίδου Παρθένα, δασκάλα Α' τάξης
  • Δέτση Βασιλική, δασκάλα Β' τάξης
  • Κάβουρα Ουρανία, δασκάλα Γ' τάξης
  • Μηλούση Αθανασία, δασκάλα Δ' τάξης
  • Σαμουρκασίδου Μαρία, δασκάλα Ε' τάξης
  • Μπραζουκάκη Σοφία, δασκάλα ΣΤ' τάξης
  • Χατζοπούλου Σοφία, καθηγήτρια Αγγλικών
  • Κίκα Καλλιόπη, καθηγήτρια Φ.Α.
  • Τακέλα Δήμητρα, δασκάλα Μουσικής
  • Καστραντάς Κώστας, Δ/ντής