4 Φεβ 2010

ΣΤ' τάξη: Τήρηση του Κ.Ο.Κ.

Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας και του κεφαλαίου "Ατυχήματα", ευαισθητοποιήθηκαν για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη σωστή τήρησή του. Το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν μεγάλο για το θέμα αυτό κι έτσι προσκλήθηκε στην τάξη μας ένας Αστυνομικός από το Α.Τ.Γαυρίου. 
Ο κύριος Μιχάλης ενημέρωσε με κάθε λεπτομέρεια τα παιδιά για τον Κ.Ο.Κ. και τα ατυχήματα που μπορούν να συμβούν εξαιτίας της λανθασμένης τήρησης των κανόνων. Οι μαθητές έλυσαν τις απορίες τους και κράτησαν σημειώσεις για την εργασία τους μ'αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε θερμά το Α.Τ.Γαυρίου για τη βοήθειά του.