18 Φεβ 2010

Ηλεκτρισμού συνέχεια....

Συνεχίζοντας την ενότητα "Ηλεκτρισμός" στο μάθημα της Φυσικής, οι μαθητές της Ε' τάξης πειραματίστηκαν, εξελίσσοντας τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα που έχουν ήδη γνωρίσει. Αυτή τη φορά κατασκεύασαν κυκλώματα με παράλληλη σύνδεση και κυκλώματα με σύνδεση σε σειρά και κατάλαβαν τις διαφορές τους. Εμπλούτισαν επίσης τα κυκλώματα αυτά με αυτοσχέδιους διακόπτες που οι ίδιοι έφτιαξαν με συνδετήρες. 
 
Διαπίστωσαν ότι στη σύνδεση σε σειρά, η ροή του ρεύματος διακόπτεται όταν αποσυνδέουμε το ένα λαμπάκι, ενώ αντίθετα στην παράλληλη σύνδεση η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος δεν διακόπτεται.