18 Ιαν 2010

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:30π.μ. έως τις 10π.μ. μεταδίδεται από την ΕΡΤ3 το Πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.

Το Εκπαιδευτικό Τηλεοπτικό Πρόγραμμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ύλη που διδάσκεται στις σχολικές μονάδες και απευθύνεται όχι μόνο σε μαθητές που παραμένουν αναγκαστικά στο σπίτι, αλλά και σε μαθητές που βρίσκονται στα σχολεία τους και ξεκινούν το πρωινό πρόγραμμα της ημέρας. Οι παραγωγές παρέχουν υποστηρικτικό υλικό στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να υποκαθιστούν το δάσκαλο και τη ζωντανή διδασκαλία μέσα στην τάξη.

Το πρόγραμμα καλύπτει διάφορα θέματα, τα οποία αφορούν σε παιδική λογοτεχνία, παιχνίδια με ήχους, περιπέτειες, ιστορία της τέχνης, αρχαίους πολιτισμούς, κυκλοφοριακή αγωγή, τεχνολογία της πληροφορίας, αγωγή υγείας, πρόσωπα και επιστήμες, περιβάλλον και οικολογία, κοινωνική και πολιτική αγωγή, διαπολιτισμική εκπαίδευση, κ.ά. και είναι αναρτημένο στον παρακάτω δικτυακό τόπο: http://www.edutv.gr/