7 Ιαν 2010

Παροιμίες για τον Γιάννη

Σήμερα που είναι η γιορτή του Αγ.Ιωάννη, θυμηθήκαμε παροιμίες που αναφέρονται στο όνομα αυτό και τις παραθέτουμε:

Τι κάνεις Γιάννη; Κουκιά σπέρνω.
Ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη τον βαφτίσαμε.
Αν είχαν οι Γιάννηδες γνώση, θα μας δάνειζαν καμπόση.
Να σε κάψω Γιάννη, να σ' αλείψω μέλι.
Κόψε κέδρο, φτιάξε Αντώνη και από πλάτανο Θανάση, εάν πεις και για το Γιάννη, όποιο ξύλο να ʽναι κάνει.
Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή ποτέ δεν κάνει.
Τα καλά του Γιάννη θέμε και το Γιάννη δεν τον θέμε.
Σαράντα πέντε Γιάννηδες ενός κοκκόρου γνώση.
Γιάννης κερνάει , Γιάννης πίνει.
Τι είχες Γιάννη τι είχα πάντα.
Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη
Όχι Γιάννης ... Γιαννάκης.
Τρέξε Γιάννη γύρευε και Nικολό καρτέρει...
Γιάννη είχα, Γιάννη έχω κι αν ποτέ μου θα χηρέψω, πάλι Γιάννη θα γυρέψω.