13 Μαρ 2013

Έλεγχοι προόδου Β' τριμήνου

Σας ενημερώνουμε πως την Πέμπτη 14/03/2013 στις 12.00 θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου του Β’ τριμήνου στους γονείς των μαθητών των τάξεων Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ . Παρακαλούμε και τους γονείς των μαθητών της Α’ και Β’ τάξης να προσέλθουν την ίδια ώρα για ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.