28 Μαρ 2013

Πρόγραμμα e-twinning

Στα πλαίσια του προγράμματος "The Fabulous Fables" στο e-twinning, οι μαθητές της Ε' τάξης έφτιαξαν κατασκευές όπου απεικονίζουν το δίδαγμα των μύθων που όλοι μαζί οι μαθητές των χωρών Ελλάδας, Ισπανίας και Πολωνίας έγραψαν.