11 Οκτ 2012

Ε.Π.Α.Ψ.Υ.: Πρόγραμμα προαγωγής Ψυχικής Υγείας

Στα πλαίσια του προγράμματος για την προαγωγή Ψυχικής Υγείας παιδιών, εφήβων και νέων, θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας ομάδα υποστήριξης για εκπαιδευτικούς και γονείς εφήβων και παιδιών 3 έως 12 ετών. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο σχολείο μας δωρεάν, εκτός ωραρίου μαθημάτων, μια φορά το μήνα και θα έχουν δίωρη διάρκεια. Συμμετοχές δηλώνονται στην Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημ.Σχ.Γαυρίου.