1 Μαΐ 2012

Α' τάξη: Στεφάνια Πρωτομαγιάς

Με αφορμή την Πρωτομαγιά, οι μαθητές της Α' τάξης κατασκεύασαν στεφάνια με χαρτόνια.