30 Μαΐ 2011

Καθαρισμός των παραλιών

Το σχολείο μας συμμετείχε και φέτος στην εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών παράκτιων περιοχών που συντονίστηκε από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Η εκστρατεία αυτή, πέρα από το προφανές αποτέλεσμα της εξυγίανσης των περιοχών που καθαρίζονται, αποσκοπούσε παράλληλα και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων όσων συμμετείχαν.
Έτσι λοιπόν, η A', B' και Γ' τάξεις του σχολείου μας, μαζί με τα παιδιά του νηπιαγωγείου, πήγαν σήμερα στην παραλία Λιόπεσι στο Γαύριο, ενώ η Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεις πήγαν στην παραλία του Αγ.Πέτρου. Χωρίστηκαν σε ομάδες και με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, πήραν τον απαραίτητο εξοπλισμό τους και σκορπίστηκαν σε όλο το μήκος και το πλάτος των παραλιών, γεμίζοντας περισσότερες από 20 μεγάλες σακούλες με απορρίματα.
Περισσότερα στιγμιότυπα από τη σημερινή εκστρατεία καθαρισμού

Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου μας και τους δασκάλους τους για τη συμμετοχή, το Δήμο Άνδρου και το Λιμενικό Σταθμό Γαυρίου για τη βοήθεια.