7 Μαΐ 2011

Α' τάξη: Στεφάνια Πρωτομαγιάς

Οι μαθητές της Α' τάξης έφτιαξαν με απλά υλικά στεφάνια για την Πρωτομαγιά.