8 Οκτ 2009

Πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών

Από φέτος το σχολείο μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Μπαταριών με τη βοήθεια της εταιρείας ΑΦΗΣ ΑΕ, η οποία μάς απέστειλε ειδικό κάδο-συλλέκτη μπαταριών.


'Οπως είναι γνωστό, τα παιδιά είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές μπαταριών, λόγω των πολυάριθμων παιχνιδιών και φορητών συσκευών που χρησιμοποιούν. Έτσι η τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης στα σχολεία είναι αναγκαιότητα και ένας σημαντικός παράγοντας για τη μεγαλύτερη συλλογή και ανακύκλωση των μπαταριών.
Παράλληλα η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στα σχολεία αποσκοπεί στην δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά, τα οποία αποτελούν το μέλλον της χώρας μας. Γιατί η ανακύκλωση είναι πρωτίστως θέμα παιδείας.