24 Σεπ 2009

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα

Ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα τα μαθήματα δεύτερης ξένης γλώσσας και στο σχολείο μας, μετά την τοποθέτηση των καθηγητριών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης, από αυτή την εβδομάδα, πέρα από τα Αγγλικά, κάνουν από ένα δίωρο Γαλλικά και Γερμανικά.

Η διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής, που προωθεί τη γλωσσική πολυμορφία και την εκμάθηση των γλωσσών, ως προϋπόθεση για να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες, που θα συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη και κυρίως στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη του κάθε πολίτη.
Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.