13 Οκτ 2015

Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβλοντικής Εκπαίδευσης δεχθήκαμε σήμερα στο σχολείο μας μέλος του Κ.Π.Ε. Κορθίου. Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις και εργαστήρια για τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης.