16 Μαρ 2011

Έρευνα: Πόσο "πράσινο" είναι το σχολείο μας;

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος "Κλιματική αλλαγή" οι μαθητές της ΣΤ' τάξης με την υπεύθυνη του προγράμματος Σ.Χατζοπούλου οργάνωσαν μια έρευνα για να δουν πόσο "πράσινο" είναι το σχολείο μας. Η έρευνα συμπεριλάμβανε ερωτηματολόγια για τους εκπαιδευτικούς και επί τόπου έρευνα στο κτίριο του σχολείου (λάμπες, θέρμανση,παράθυρα,κάδοι ανακύκλωσης). Οι μαθητές απεικόνισαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, κι έκαναν τις προτάσεις τους για βελτιώσεις που χρειάζονται. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του e-twinning όπου θα συγκριθούν με τα αποτελέσματα αντίστοιχης έρευνας που διεξήχθη στο βρετανικό σχολείο με το οποίο συνεργαζόμαστε.