16 Μαρ 2010

Έλεγχοι προόδου Β' τριμήνου

Σας ενημερώνουμε πως την Tετάρτη 17/03/2010 από τις 12.30 έως τις 13.15 θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου του Β’ τριμήνου στους Γονείς των μαθητών των τάξεων Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ . Παρακαλούμε και τους γονείς των μαθητών της Α’ και Β’ τάξης να προσέλθουν τις ίδιες ώρες για ενημέρωση από τις δασκάλες των τάξεων.